Missie en Kernopdracht

VCO De Kring biedt onderwijs voor kinderen in de basisschoolleeftijd in de regio Voorne-Putten en Rozenburg.

VCO De Kring werkt vanuit christelijke normen en waarden, wat zich uit in omzien naar elkaar, respect voor elkaar en samenwerking op alle niveaus.

VCO De Kring wil de talenten en mogelijkheden van kinderen optimaal benutten met aandacht voor de sociale ontwikkeling en goed burgerschap en op deze wijze goede onderwijsresultaten realiseren. De medewerkers en ouders werken als partners samen om het onderwijs vorm te geven.

Welkom op de website van VCO De Kring

VCO De Kring is een organisatie voor christelijk primair onderwijs en heeft 10 basisscholen op Voorne-Putten en Rozenburg. Door zo’n 185 enthousiaste personeelsleden wordt onderwijs verzorgd voor 2.000 leerlingen.

Kernwaarden

Kernwaarden zijn onze overtuigingen, onze drijfveren. Het zijn de waarden van waaruit we handelen; we kunnen niet anders!

VCO De Kring heeft de volgende kernwaarden:

  • We laten ons leiden door christelijke normen en waarden en zien naar elkaar om.
  • Op onze scholen werken we resultaatgericht.
  • We tonen respect voor elkaar.
  • We werken samen om elkaars talenten en kwaliteiten te benutten.