4 Schoolbesturen tekenen intentieverklaring voor onderzoek naar bestuurlijke fusie

Scholen blijven zelfstandig en eigen identiteit staat voorop
Op 18 april 2019 hebben de besturen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden voor primair onderwijs van Stichting Floréo, Onderwijsgroep PRIMOvpr, Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten en VCO De Kring een intentieverklaring getekend voor het starten van een onderzoek naar een bestuurlijke fusie.

Eénheid in organisatie
De bestuurders en schooldirecteuren vinden een bestuurlijke fusie noodzakelijk om de kwaliteit van het onderwijs te borgen en verder te verbeteren. Hiervoor is het van belang om de aanwezige kennis, kunde en expertise van alle scholen met elkaar te delen.  Om de 650 professionals van de 32 scholen op een efficiënte en effectieve wijze te kunnen laten (samen)werken is, volgens de bestuurders, één goed georganiseerde bestuursorganisatie noodzakelijk.

Verscheidenheid in onderwijs
Een mogelijke bestuurlijke fusie gaat uit van gelijkwaardigheid van de stichtingen en de vereniging. Het betreft met nadruk een bestuurlijke samenvoeging. Het streven is om op 1 augustus 2020 tot een fusie te komen. De scholen blijven zelfstandig, de teams blijven intact, de directeuren blijven op hun plaats. De christelijke, katholieke, openbare en samenwerkingsidentiteit van de scholen blijft behouden en er wordt een breed palet aan schoolconcepten aangeboden.

 

Onderzoek
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraden hebben een positief advies uitgebracht naar het starten van een onderzoek naar een bestuurlijke fusie.  Ze hebben de intentieverklaring medeondertekend.  Het onderzoek naar de consequenties en gevolgen van een fusie duurt naar verwachting zo’n 6 maanden.

Terug naar het nieuwsoverzicht