Bestuurders primair onderwijs Voorne-Putten, Rozenburg en Maassluis steunen laatste etappe estafettestaking ‘PO in actie’

Op woensdag 12 september staken medewerkers in het primair onderwijs in Zuid-Holland en Zeeland. De bestuurders van het primair onderwijs Voorne-Putten, Maassluis en Rozenburg steunen deze laatste etappe van de estafettestaking van de beweging ‘PO in actie’.

Acties blijven nodig

Het PO-front vindt de extra middelen die minister Slob heeft  vrijgemaakt om de salarissen te verhogen nog te weinig en streeft naar een betere salariëring in het primair onderwijs. De nieuwe cao is niet voldoende om de salariskloof met het voortgezet onderwijs te dichten. Acties blijven daarom volgens het PO-front nodig.

Belang kwalitatief onderwijs

De kwaliteit van het onderwijs staat zwaar onder druk. Om goed kwalitatief onderwijs te kunnen bieden, zijn voldoende en goed opgeleide  leraren, schoolleiders en ondersteunend personeel van groot belang. De beschikbaarheid van voldoende medewerkers is in het primair onderwijs niet langer vanzelfsprekend en het is dan ook belangrijk dat er voldoende geld komt voor eerlijke salariëring van de werknemers in het primair onderwijs. Daarom steunen de gezamenlijke onderwijsbesturen deze actie en is er besloten het salaris door te betalen van degenen die staken op 12 september. 

Bij de aangesloten 60 scholen wordt op schoolniveau in kaart gebracht welke teamleden willen staken, zodat er bepaald kan worden of de school woensdag 12 september wel of niet open kan. Ouders worden hierover door de schoolleiding uiteraard tijdig en zorgvuldig geïnformeerd.

Terug naar het nieuwsoverzicht