CBS Anker ontvangt het predicaat "Excellente school"

Op maandag 22 januari 2018 werd om 11.00 uur bekend gemaakt dat CBS Anker het predicaat “Excellente school” krijgt. Het predicaat “Excellente school” is feestelijk uitgereikt door Ruud de Lange,  kwaliteitsinspecteur primair onderwijs, die als verrassing speciaal naar de school in Brielle was gekomen.

Van de 57 aanmeldingen voor Excellente school, kreeg de school vandaag samen met 15 anderen in Nederland het predicaat uitgereikt specifiek op basis van technisch lezen. De enige school en schoolbestuur in Nederland met hiervoor een speciale leeskliniek. De school mag het predicaat “Excellent” nu voor de komende drie jaar voeren. Het bestuur van VCO De Kring waar de school onderdeel vanuit maakt,  feliciteerde de schooldirecteur, de leesspecialisten van de Leeskliniek, het schoolteam en de kinderen van harte met dit prachtige resultaat. 

Om de resultaten op het gebied van leesonderwijs te verbeteren, is er een bestuursbrede aanpak ontwikkeld waarbij CBS Anker een centrale rol speelt. De school heeft er in deze aanpak voor gekozen om risicoleerlingen zo snel mogelijk op te sporen en te helpen. Afhankelijk van de problematiek is hulp zowel binnen als buiten de klas mogelijk. Bij kinderen waar extra ondersteuning nodig is, zorgen twee leesspecialisten van De Leeskliniek voor maatwerk. Een doelgericht programma bestaande uit 20 weken individuele begeleiding, dat in goed overleg met ouders wordt afgestemd op wat een kind nodig heeft. De Leeskliniek hanteert dit programma voor alle scholen van VCO De Kring.

Excellentie is niet iets dat een school zomaar krijgt. Daar gaat een intensief traject aan vooraf waaraan een inspectierapport ten grondslag ligt waarin drie kwaliteit-items beoordeeld zijn met Goed. Het predicaat is een erkenning voor de goede kwaliteit van het onderwijs: het resultaat van een langjarige permanente kwaliteitsverbetering, die met visie, inzet en betrokkenheid van directie, leesspecialisten en medewerkers op de school vorm heeft gekregen. Onderwijsdeskundigen erkennen dat het geboden onderwijs en de ondersteuning voor de leerlingen op deze school ruimschoots boven het gemiddelde uitsteekt. Excellentie is een garantie voor onderwijskwaliteit, een goede samenwerking met externe partijen en zorgvuldig uitgevoerde “op maat” begeleiding van leerlingen en hun ouders. Het Excellentie rapport van de school kunt u lezen op de schoolwebsite: http://www.cbsanker.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht