PO in Actie

Bestuurders primair onderwijs Voorne-Putten, Maassluis en Rozenburg steunen beweging ‘PO In actie’

De bestuurders van het primair onderwijs Voorne-Putten, Maassluis en Rozenburg steunen de beweging ‘PO In actie’. Zij onderkennen de problemen in het basisonderwijs zoals aangegeven door ‘PO In actie’ en steunen de beweging die zich richt op onder meer een eerlijke beloning en minder werkdruk voor leerkrachten. 

Kwaliteit onderwijs waarborgen
Verdere verbeteringen en vernieuwing van het onderwijs zijn essentieel om de kwaliteit van het primair onderwijs in de regio te waarborgen. Daarom werken de schoolbesturen al geruime tijd samen. Zo wordt er een gezamenlijk HR-beleid ontwikkeld voor de in-, door- en uitstroom van leerkrachten, zodat het ziekteverzuim goed kan worden opgevangen. Om het dreigende lerarentekort op lange termijn het hoofd te bieden,  stellen de besturen vast dat het beroep aantrekkelijker moet worden gemaakt. Vermindering van werkdruk en een eerlijk salaris zijn hiervoor hard nodig.

Manifest
‘#PO In Actie’ is een dagelijks groeiende Facebookgroep met inmiddels ruim 35.600 leerkrachten. Het manifest op hun website www.poinactie.nl richt zich op invoering van VO-salarisschalen in het PO, meer handen in de school, kleinere klassen en minder werkdruk. De onderwijsbestuurders onderschrijven deze standpunten en stimuleren leerkrachten in de regio zich hierover uit te spreken. ‘PO In Actie’ stelt dat het ‘vijf voor twaalf’ is en wordt gesteund door de PO-raad, de AOb en de CNV. Op 18 april wordt het manifest officieel aangeboden aan de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  

Terug naar het nieuwsoverzicht