Het doel van de vereniging VCO De Kring is het stichten en in standhouden van christelijke basisscholen op Voorne Putten en Rozenburg. Grondslag voor de vereniging is de Bijbel als Gods Woord. De vereniging beheert 8 basisscholen met ruim 1600 leerlingen en 120 personeelsleden.

VCO De Kring werkt met het Raad van Beheer model.

Het bestuur bestaat uit tenminste vier leden. Deze leden worden, op voordracht van het bestuur, uit en door de algemene ledenvergadering gekozen.

Het algemeen bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:

 • Henk Fledderus, voorzitter
 • Ron van der Lans, plv. voorzitter
 • Anko Gernaat, algemeen bestuurslid
 • Heleen van Rij- Molenaar, algemeen bestuurslid
 • Peter Vermaat, algemeen bestuurslid
 • Janneke Oudshoorn-Langstraat, algemeen bestuurslid

De bestuursleden besturen op hoofdlijnen. De uitvoering van het bestuursbeleid is in handen van de directeur-bestuurder Henk de Kock.

Profiel van de bestuursleden:

 • onderschrijven de grondslag en het doel van de vereniging;
 • zetten zich actief in voor de handhaving en het karakter van het christelijk onderwijs;
 • beschikken over bestuurlijke ervaring en kunnen zich vinden in het uitgangspunt van “besturen op hoofdlijnen”;
 • hebben affiniteit met het primair onderwijs en zijn op hoofdlijnen bekend met de ontwikkelingen in het onderwijs;
 • beschikken over een actief netwerk, ook buiten het onderwijs;
 • beschikken over communicatieve vaardigheden en kunnen functioneren op strategisch niveau.

Het bestuur kunt u bereiken via e-mail adres: info@vcodekring.nl.